Vojislav Klačar
Formiranje IX Vlade Kraljevine Korete
režija: Vlatko Ilić

11. jun 2007.
Skupština grada Beograda

Formiranje IX Vlade Kraljevine Korete prvi je rad na kojem sarađuju Vojislav Klačar i Vlatko Ilić.

Pripreme koje vode ka Formiranju IX Vlade Kraljevine Korete možemo podeliti u 3 faze:

1. Samostali rad vizuelnog umetnika Vojislava Klačara; njegova dugogodišnja umetnička praksa čiji se različiti segmenti predstavljaju publici, u formi prezentacija (npr. Speak up, NIFKA, Finska), na samostalnoj izložbi (IX parlamentarni izbori u Kraljevini Koreti, Galerija Doma omladine, Beograd), grupnim izložbama (Hibridno imaginarno: slikarstvo i/ili ekran, Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad) ili kao web site (47. Oktobarski salon). Scensko izvođenje proizilazi iz više-disciplinarnog karaktera rada, i potrebe da se formiranje vlade nakon IX parlamentarnih izbora sprovede pred ili sa publikom.

2. Saradnja sa pozorišnim rediteljem Vlatkom Ilićem, na segmentu rada – scenskom izvođenju Kraljevine Korete, koja rezultira konceptualizacijom modela izvođenja Korete. Namera autora je da nakon prvog izvođenja usledi niz drugih na različitim lokacijama u zemlji, pri čemu bi se model ponavljao, ili transformisao u odnosu na odluke u Koreti, ili reakcije publike. Tokom ove faze nastao je i video rad Kongresi političkih patrija Kraljevine Korete, predstavljen na godišnjoj izložbi Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu (jun 2006. godine, kada Vojislav Klačar prima Nagradu za osobenu kreativnu inovaciju iz fonda „Miloš Bajić’’).

3. Realizacija i izvođenje. Ovu fazu možemo podeliti u (i) istraživački rad i pripremu materijala (izrada mapa Korete, teksta za izvođenje, priprema publikacije, itd.), (ii) probe autora sa saradnicima, kao i priprema samog izbora koji će se dogoditi na izvođenju, (iii) probe sa glumicom, (iv) osmišljavanje izvođenja u konkretnom prostoru i završne, tehničke probe, (v) samo izvođenje i (vi) dokumentacija i njeno arhiviranje.

Model izvođenja osmišljen je u tri čina. Prva dva su uvek ista: (I) upoznavanje publike sa simbolima države i njenom parlamentarnom istorijom (mapa Korete i monolog koji izvodi glumica); (II) prikazivanje mehanizama unutar-stranačkih izbora (dokumentarni snimci izvođenja izbora, od strane autora i saradnika, i po jednog gosta za svaku parlamentarnu stranku ili koaliciju). Treći čin (III) različit je za svako izvođenje i čini ga sprovođenje izbora uživo, u kojem učestvuju autor, reditelj, saradnici i publika. Prostori izvođenja trebalo bi da budu skupštinske sale, dvorane lokalnih, republičkih, državnih vlasti.

Prvo izvođenje dogovoreno je za jun 2007. godine i izvedeno je u prostorijama Skupštine grada Beograda (ulazni hol, foaje i velika sala za održavanje sednica), a u njemu su učestvovali, pored 160 zvanica, Vojislav Klačar, Vlatko Ilić i glumica Ana Sofrenović.

I čin: Parlamentarna istorija Koreta (30 - 35 minuta)

Čitav događaj započinje u samoj skupštinskoj sali, koja postaje prostor pozorišne predstave. Tokom prvog čina izvodi se nekoliko tekstova. Glumica govori Istoriju Korete, paralelno sa autorom Korete koji publiku uvodi u izbore koji će uslediti, i rediteljem koji otkriva strukturu celokupnog scenskog događaja. Iako je publici naizgled obećana predstava u tradicionalnom smislu, suprostavljeni tekstovi stvaraju neusaglašeno polje napetosti, koje zahteva pregovore o značenjima. Ovaj čin se poigrava sa fikcijom, nudeći gotove, zatvorene umetničke proizvode, istovremeno ih preklapajući sa procesima i mehanizmima koji ih konstruišu, i konstituišu kao takve.
Ovo je takođe i uvodni čin koji će omogućiti potrebne informacije za aktivno praćenje sledeća dva.

II čin: Kongresi političkih partija Kraljevine Korete (15 minuta)

Drugi čin se odigrava u prolaznom prostoru koji vodi od glavne/centralne prostorije ka izlazu. Na osam ekrana prikazuju se snimci izbora unutar osam parlamentarnih stranaka i koalicija. Mehanizmi izvođenja Korete, njeni protokoli i izborne procedure, otkrivaju se publici. Svaki od kongresa izvode Vojislav Klačar, Vlatko Ilić, Aranđel Bojanović i po jedan gost. Za svaku parlamentarnu stranku i koaliciju drugi gost je pozvan, i to: umetnici i teoretičari umetnosti, ili oni koji su tokom procesa uticali na autora i reditelja pri koncipiranju modela izvođenja. Tokom ovog čina publici su dostupni štampani materijali o partijama i njihovim kongresima (liste, fotografije članova, njihove ocene i osnovne geopolitičke informacije).

III čin: Formiranje IX Vlade (oko 60 minuta)

Završni čin se izvodi u izdvojenom prostoru na putu ka izlazu. Svaki član publike, pojedinačno, prolazi pored autora, reditelja i glumice i obavlja jednostavan zadatak, otvaranje karata, čime učestvuje u samom glasanju. Izdvojen prostor nije dostupan pogledu publike. Trajanje ovog čina, čime i čitavog događaja, drugačije je za svakog, i zavisi od dinamike publike – učesnika. Nakon glasanja, pri izlasku, publici je omogućeno da prati projekciju koja će prikazivati unošenje i obradu glasova. Na svakom scenskom događaju sprovodi se, uživo, drugi izbor. Tako, u toku prvog izvođenja autor će, zajedno sa saradnicima i publikom izabrati ministre i njihove zamenike, formirati ministarstva i time konstituisati Vladu.

Ukupno trajanje: 105 – 110 minuta.