Vojislav Klačar je umetnik aktivan u oblasti višemedijskog stvaralaštva. Njegova dugogodišnja umetnička praksa Kraljevina Koreta obuhvata: skulpture, crteže, digitalne slike, veb prezentacije, video radove, performanse, dramske tekstove i pozorišne instalacije. Od 1995. godine živi i radi u Beogradu.

Klačar je rođen 1977. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je pohađao u Srbu, Hrvatska, a gimnaziju u Pljevljima, Crna Gora.

Početkom 2012. godine doktorirao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, grupa za višemedijsku umetnost, sa projektom GORNJI DOM višemedijsko scensko delo.
Osnovne studije je završio na Fakultetu likovnih umetnosti, odsek Vajarstvo, u klasi prof. Mrđana Bajića 2006. godine. Iste godine prima Nagradu za osobenu kreativnu inovaciju iz fonda Miloš Bajić i upisuje umetničke specijalističke studije iz Slikarstva.
Od 2005. do 2006. godine pohađa Centar Modernih Veština - Veštine političke komunikacije, grupa za javni nastup.
Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS), grupa za proširene medije, od 2007. godine.

Višemedijski radovi (izbor): Formiranje X Vlade Kraljevine Korete, Hebbel Theatre, Berlin, 2009; X Parlamentarni Izbori u Kraljevini Koreti, galerija Doma Omladine, Beograd, 2008/2009; Osnivanje III Univerziteta u Kraljevini Koreti, Geschwister-Scholl-Haus, Lajpcig, 2008; CODA, muzički teatar, grupa autora, Jugokoncert, Pozorište na Terazijama, 2008; Parlamentarna Istorija Korete, BELEF, 2007; Formiranje IX Vlade Kraljevine Korete, Skupština grada Beograda, 2007.

Izložbe (izbor): Hibridno imaginarno: slikarstvo i/ili ekran, Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 2006; 47. Oktobarski salon, Umetnost, život i pometnja (kustosi: Rene Blok i Barbara Hajnrih) Beograd, 2006; samostalna izložba u saradnji sa Cesid-om IX Parlamentarni Izbori u Kraljevini Koreti, Dom omladine Beograda, 2005; samostalna izložba skulptura, Galerija Stari grad, Kotor, 2002.

Prezentacije rada Kraljevina Koreta: Kulturni centar Beograda, 2013; Upgrade!Belgrade, O3one, Beograd, 2007; Beogradska otvorena škola, modul: Igra kao osnova kulture, dr Ratko Božović, Beograd, 2006; Speak up, NIFKA, Helsinki, 2005; web projekat, FLU_id IV, projekat za podršku i promociju intermedijskih umetničkih praksi, Dom Omladine Beograda, 2004.

Od 2004. do 2006. godine Klačar vrši funkciju studenta prorektora Univerziteta umetnosti u Beogradu, i tokom tog perioda radi kao član radne grupe za izradu prednacrta Zakona o studentskom organizovanju (Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije); Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja; Statutarne komisije Univerziteta umetnosti; Komisije za reorganizaciju Univerziteta umetnosti; presedavajući je radne grupe za izradu Pravilnika o radu studentskog parlamenta Univerziteta umetnosti; trener u okviru Treninga za studente i studentkinje Univerziteta umetnosti (Zakon o visokom obrazovanju, Prednacrt zakona o studentskom organizovanju, Studentski parlament), itd. Od 2006. do 2007. godine član je Saveta Univerziteta umetnosti.
2006. godine predstavlja Univerzitet umetnosti na ELIA (European League of Institutes of the Arts) konferenciji u Gentu, Belgija.

Od 2007. godine radi kao profesor likovne kulture u Zemunskoj gimnaziji, Beograd.

Klačar je autor i izdavač publikacija: X Parlamentarni Izbori u Kraljevini Koreti, Beograd, 2008, i Formiranje IX Vlade Kraljevine Korete, Beograd, 2007.