Povodom pojedinačnih izvođenja Kraljevine Korete do sada su priređene dva izdanja. Publikovan sadržaj čine za tu priliku pripremljeni likovni radovi i tekstovi različitih autora, usmereni ka mogućim teoretizacijama, interpretacijama i/ili preispitivanjima činova, odnosno uslova i učinaka recepcije Kraljevine Korete.


naruči

ISBN 978-86-910175-0-7
naruči

ISBN 978-86-919175-1-4